Chính sách gửi hàng của dịch vụ chuyển phát hàng từ Việt Nam đi Mỹ

Chính sách gửi hàng của dịch vụ chuyển phát hàng từ Việt Nam đi Mỹ

Shiphangmy.com.vn không nhận vận chuyển các loại hàng hóa cấm xuất khẩu theo quy định của nhà nước, hàng nguy hiểm, cháy, nổ, vũ khí, đạn dược,…