Giải Quyết Khiếu Nại

Đường dây nóng: 01682885588 

Email: giaonhan247@gmail.com

    Mọi thắc mắc – khiếu nại của khách hàng sẽ được ghi, chậm nhất trong vòng 48h, Shiphangmy.com.vn sẽ liên hệ để giải quyết khiếu nại cho khách hàng.

    Shiphangmy.com.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy tắc phát hành về quyền lợi người dùng bảo vệ của người dùng (người dùng). Do đó, đề nghị các thành viên sử dụng dịch vụ Shiphangmy.com.vn liên hệ support khi cần thiết.

   Các bên bao gồm Shiphangmy.com.vn và khách hàng sẽ phải có vai trò, trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề. The problem will be proceeded according to negotiation. If thông qua thoả thuận hình thức mà không thể giải quyết được mâu thuẫn từ sinh hoạt, một trong 2 người mua và người mua sẽ có quyền với các luật cơ bản có quyền thẩm định có thể thoả thuận để đảm bảo lợi ích the combination of the first parties are for customers.

Có thể bạn quan tâm:

FAQ thường

Single order

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.