Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

1. Mục tiêu và phạm vi thu thập

Tìm kiếm dữ liệu yếu trên trang web www.Shiphangmy.com.vn bao gồm: email, điện thoại, đăng nhập tên, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là thông tin mà Shiphangmy cần để cung cấp cho người cung cấp dịch vụ khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Shiphangmy xác nhận liên hệ khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên trang web để đảm bảo quyền lợi cho người dùng.
Trong thanh toán quá trình thanh toán tại trang web www.Shiphangmy.com.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về khách hàng thanh toán đơn lẻ, thông tin về số tài khoản của thành viên sẽ không saved.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và điện tử hộp thư của mình. Out racess, to the member of your own webmail www.Shiphangmy.com.vn about the following users that will use the thirdly of the Union, the abuse, vi phạm security, đăng ký tên đăng ký và password bên thứ ba for a validation solution.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
– Cung cấp dịch vụ cho thành viên;
– Gửi thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website www.Shiphangmy.com.vn;
– Ngăn ngừa các thành viên hủy tài khoản thành viên hoặc giả mạo tác giả;
– Liên lạc và giải quyết thành viên trong những đặc biệt của trường.
– Không sử dụng cá nhân thông tin của thành viên ngoài xác thực mục đích và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.Shiphangmy.com.vn.
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ sở bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan một điều tra liên quan đến các hành vi vi phạm các luật của khách hàng. Out ra, do not ai can thiệp vào thành viên thông tin của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

– Nhân viên dữ liệu của thành viên sẽ được lưu trữ cho khi có yêu cầu đăng ký hoặc tự đăng nhập thành viên và thực hiện bỏ cuộc. Resize of all person of the information of the case of the members of the policy will be protected on the main server of www.Shiphangmy.com.vn.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa cá nhân dữ liệu của mình .

– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ cá nhân thông tin bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu www.Shiphangmy.com.vn thực hiện này.
– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán cho Ban quản trị website trực tuyến www.Shiphangmy.com.vn. Khi nhận các phản hồi này, Shiphangmy sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng với phản ứng của thành viên theo mức độ, Shiphangmy sẽ có biện pháp xử lý kịp thời.

5. Cam kết nối khách hàng cá nhân bảo mật

– Thông tin cá nhân của thành viên trên Shiphangmy.com.vn đã được Shiphangmy cam kết bảo mật tuyệt đối với bí mật của Shiphangmy bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có ý kiến ​​của khách hàng trừ các luật pháp trường hợp có quy định khác.
– Can not use, not move giao, cung cấp hay lộ trình cho bên thứ 3 về thành viên của cá nhân khi không đồng ý với thành viên.
– Trong trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 có ý kiến ​​của khách hàng hoặc theo yêu cầu pháp luật. In the rule policy for third party. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo khách hàng của mạng bảo vệ bí mật mà chúng tôi cung cấp, tuân theo các sách chính về bảo mật đã được quy định.
– Shiphangmy sử dụng giao thức HTTPS Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa khách hàng nhập thông tin. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin hacker đã tấn công người dùng cá nhân mất mát, Shiphangmy sẽ có trách nhiệm thông báo cho các chức năng cơ bản để xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên known.
– Bảo mật tuyệt đối cho tất cả các giao dịch thông tin của thành viên bao gồm hóa đơn chứng chỉ kế toán từ hóa đơn trên Shiphangmy.
– Quản lý Shiphangmy yêu cầu các cá nhân khi đăng ký / mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, dân số chứng minh nhân dân , điện thoại, số tài khoản, thẻ số … và trách nhiệm pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Shiphangmy không bị phạt và cũng không giải quyết được tất cả các khiếu nại có liên quan đến các thành viên của quyền đó nếu họ nhận thấy tất cả các cá nhân thông tin của họ cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.