Thanh toán đơn hàng như thế nào?

 Để tiết kiệm thời gian cho hiện tại Shiphangmy.com.vn  đang cung cấp hình thức thanh toán thông qua ngân hàng.

   Lưu ý: Trong nội dung Chuyển khoản khách hàng điền rõ nội dung như nhân viên báo giá cung cấp.

KhiShiphangmy.com.vn nhận được tiền, chúng tôi sẽ thông báo bằng tin nhắn hoặc email nếu trong 12h  và tiến hành mua hàng, xin vui lòng email: shiphangmy29@gmail.com hoặc gọi số điện thoại 01682 885588 để chúng tôi xác nhận lại với hàng ngay cho khách hàng (nếu cần).

Mọi thanh toán, Quý khách vui lòng chuyển tiền cho Shiphangmy vào một trong các tài khoản sau:

                              Account number                             Banking
                           0531000279714

                      Trần Công Tuấn

    Ngân hàng Vietcombank TP.Hồ Chí Minh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.