Thời Gian Nhận Được Hàng

 

   Như bạn đã biết, tất cả các hàng hóa sẽ được vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam bằng đường không. Thời gian vận chuyển từ trụ sở tại CALI về TP. HCM theo đường thông thường là từ 10-30 ngày sau khi thanh toán tiền. Trước tiên, chúng tôi phải đợi người bán, nhà cung cấp hàng hóa từ các tạp chí khác của Mỹ về Trụ sở này mất khoảng 3-7 ngày. Thời gian sẽ lâu hơn nếu bạn đặt hàng từ nước khác. With a case of a field, carriage goods could be slow:

  • – Người bán hàng gửi;
  • – Chuyến bay trễ;
  • – Truled Trials trong đoạn nhập khẩu ở Hải Quân Việt Nam.

Lưu ý: Trong trường hợp chúng tôi sẽ thông báo và mong chờ sự chờ đợi cho bạn ở phía trước.

  • – Trong một mạng giao diện khách hàng nhỏ gọn, Shiphang.com.vn chấp nhận hàng đợi của hàng không, trừ một số hợp đồng có thỏa thuận riêng với khách hàng trong hợp đồng.
  • In the case of the client of the client interconnect to the client, the client will be immediately before the cargo ship. Ship hàng của tàu, Shiphangmy có thể hỗ trợ chặn hàng tại Mỹ và trả lại cho người bán nếu có thể. Nếu hàng có tuyến đường Việt Nam, Shiphangmy sẽ hỗ trợ khách hàng trả sau khi hàng đến Việt Nam. Lưu ý: Khách hàng sẽ phải thanh toán các khoản phát sinh. Do you want to refer to product technical product before before determine goods.

When transport to the warehouse at TP. HCM, nhân viên bên Shiphangmy sẽ kiểm tra lại hàng hóa và giao dịch hàng hóa trong ngày ở bên ngoài, còn các tỉnh sẽ nhận được hàng trong khoảng 2 – 3 ngày kể từ kho hàng tại TP. HCM (nếu không có vấn đề phát sinh khác).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.